Unika lärarprojektet Minnenas arv har gått i mål

Unika lärarprojektet Minnenas arv har gått i mål

Lärare, bibliotekarier, kuratorer och ungdomsledare, mestadels i Malmö, har det senaste året genomgått Judiska Församlingens utbildning Minnenas arv. Utbildningspaketet har fokuserat på att förmedla pedagogiska verktyg för att undervisa högstadie- och gymnasielever om antisemitism och rasism. Gensvaret har varit oerhört positiv.

Utbildningsprojektet har drivits under hösten 2016 och våren 2017 i samarbete med det sociala företaget Xenofilia och med stöd av Pedagogisk Inspiration, Malmö stad med finansiering av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Det pedagogiska programmets mål har varit att motverka antisemitism och rasism och möjliggöra diskussioner kring vad det innebär att vara på flykt. Allt för att eleverna ska träna eleverna i identifikation och empati. Varje pedagog fick, förutom två kurstillfällen á fyra timmar, tillgång till ett pedagogiskt program underlag som består av fyra lektioner mer rubrikerna samtalsklimat, stereotyper och fördomar, antisemitism då och nu och flykt.

Sammanlagt genomgick 77 pedagoger utbildningen i Malmö. Genom att samarbete med Forum för levande historia, som inneburit att ubildningen även kunnat ges i andra skånska kommuner, så har programmet nått sammanlagt 256 personer under projekttiden.

Återkopplingen från de som genomgått programmet har varit väldigt god:
”Alla som svarat på vår utvärdering säger att utbildningen som helhet varit mycket bra eller bra och majoriteten säger att de fått med sig konkreta verktyg för att arbeta med frågor som kring antisemitism, rasism och flykt”, säger Annelie Evers på Xenofilia som varit program- och utbildningsledare.
Cirka 87 procent av de vuxna svarande säger att de höjt sin kompetens kring hur de kan arbeta mot antisemitism.
”Jag ser att programmet gör skillnad. En av lärarna nämnde häromdagen att hon har för avsikt att arbeta med programmet i flera år framöver tillsammans med sina elever. Bättre betyg kan vi inte få”, säger Anneli Evers.

Undertecknad har själv genomgått lärarutbildningen och kunde i en tidigare artikel, vittna om dess förträfflighet för att stärka pedagoger och ge dom ett konkreta verktyg att hantera jobbiga situationer när de undervisar om antisemitism och Israel. Det framgår också av projektets slutrapport.

”Vi kommer vi att ta med oss de positiva erfarenheterna av Minnenas Arv och se om vi kan fortsätta detta på något sätt”, säger Freddy Gellberg, JFM, som tillsammans med mig, varit kontaktpersoner med Xenofilia.

För mer information gå in på www.minnenasarv.se.

Fredrik Sieradzki
JFM:s informationscenter

share