Unik bioföreställning och efterföljande diskussion

Unik bioföreställning och efterföljande diskussion

Judiska församlingen, Islamakademin, och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) håller en unik visning av den prisbelönta filmen Besa – The Promise, följt av ett panelsamtal den 15 maj kl. 18.00 på biografen Panora i Malmö, på Friisgatan 19D. Dokumentärfilmen Besa handlar om hur den muslimska befolkningen i Albanien räddade judar under andra världskriget. Filmen har engelsk textning.
I det efterföljande panelsamtalet kommer församlingsrabbin Moshe David HaCohen, imam Salahuddin Barakat från Islamakademin samt Diana Bogelund från RIKC att samtala kring frågor om solidaritet över religionens gränser och vad vi i dagens Malmö kan lära oss från den här tiden i Albanien. Samtalsmoderator är rabbin Rebecca Lillian.
Antalet platser är begränsat och ett ett visst antal platser kommer att vikas för respektive organisations medlemmar samt inbjudna nyckeplersoner.
För intresseanmälan: anmalan(at)jfm.se. Skriv BESA i meddelandefältet, samt ange namn på den eller de du vill anmäla.  JFM lovar att återkomma i god tid i förväg med besked om du/ni beretts plats.  OBS! Evenemanget är kostnadsfritt, men det går bra att göra donationer till JFM för att liknande projekt ska kunna hållas. Märk donationen BESA, bankgiro 571–1809 eller Swish nr 123 230 30 48.

 

share