Till dig som önskar besöka gudstjänster på Rosh Hashana & Jom Kippur

Du som inte är medlem i Judiska församlingen i Malmö (JFM) och som önskar att delta i hösthelgernas gudstjänster i Malmö Ortodoxa Synagoga eller Egalitära Synagoga i Malmö måste anmäla ditt intresse att delta via e-post till info@jfm.se eller via telefon: 040-611 84 60, 611 88 60, helgfri tis-tors. 12–14. Om du inte är känd av vår säkerhetsavdelning måste du bifoga en kopia på en giltig legitimation/pass samt dina kontaktuppgifter/referens för att vi ska kunna godkänna att du blir insläppt.

Inför Rosh Hashana vill vi ha ditt mail med legitimation och kontaktuppgifter: senast den 6/9 kl. 16.00.  Inför Jom Kippur vill vi ha din anmälan med legitimation och kontaktuppgifter senast fredag den 14 september.

Du som uppfyller kravet för medlemskap i JFM och är boende i vårt upptagningsområde ombedes att i förväg betala en avgift för att komma in i synagogan. Den är 500 kronor per dag och person för Rosh Hashana, 500 kronor per person för Kol Nidre och 500 kronor per person för Jom Kippur på dagen (se betalinfo nedan). De icke-medlemmar som deltar i Jom Tov-gudstjänsterna utan att ha förbetalt inträde, kan komma att debiteras i efterhand.

OBS! Du behöver inte betala något inträde om följande gäller:

  • Du är tillfälligt besökande  i Malmö (d v s bor inte i vårt upptagningsområde).
  • Du uppfyller inte kravet för medlemskap i JFM.

Betalinfo: Swish 123 230 30 48, eller bankgiro: 571–1809, skriv namn och dag(ar). Judiska Församlingen Malmö.

 

 

share