Stark bioföreställning och diskussion om mänsklig solidaritet

Stark bioföreställning och diskussion om mänsklig solidaritet

Bortåt 120 personer kom till visningen i måndags (15/5) av “Besa: The Promise”, på biografen Panora som arrangerades av Judiska församlingen i Malmö, Islamakademin och RIKC, Romskt informations- och kunskapscenter. Besa är en prisbelönt dokumentär av Rachel Goslins om hur enkla albaner – mestadels muslimer – med livet som insats räddade livet på judiska familjer som flytt undan nazisternas folkmord. Filmen tog tag i publiken och visade vilken fantastisk solidaritet och medmänsklighet dessa “vanliga” människor visade mot andra människor, som de aldrig träffat tidigare. I dokumentärfilmen tar den judiske-amerikanske fotografen Norman Gershmans på sig uppdraget att skildra och dokumentera dessa albanska hjältar. Den följde också familjen Hoxas löfte som gått i arv från far till son att återlämna fyra religiösa böcker (bönböcker för Rosh hashanah (nyår), Jom Kippur  (försoningsdagen) och de tre vallfartsfesterna, samt en bibel) till dess rättmätiga judiska ägare, familjen Aladjem. Böcker familjen gömde i sitt hus under ockupationen av Albanien och sedan under den kommunistiska diktaturen som förbjöd organiserad religion.

I en intressant paneldiskussion efter filmvisningen, modererad av rabbin Rebecca Lillian, samtalade församlingsrabbin Moshe-David HaCohen, imam Salahuddin Barakat och Diana Bogelund från RIKC om filmens budskap.  Vad gjorde dessa människor speciella? Vilken roll spelade religionen? Vad kan vi i dagens Malmö lära av filmen?
En sak som panelen konstaterade är bristen på förtroende mellan olika grupper i staden, ett avstånd mellan vi och dem som är farligt. Men det finns hopp, även för en stad som Malmö. Filmen visar att det alltid kan finnas hopp, även i den mörkaste stund, att vi kan börja öppna upp för varandra och lära av varandras kulturer och erfarenheter.
Gensvaret från publiken för arrangemanget var positivt.  I enkät som delades ut bland publiken tyckte 91 % att arrangemanget i sin helhet var utmärkt eller mycket bra och över 90 procent ansåg att filmen lyckades förmedla ett budskap. Många efterfrågade också liknande arrangemang framöver i Malmö, med tonvikt på kultur och religion.

Se även artikeln i Skånska Dagbladet om det unika  evenmanget.

RIKC
islamakademin

 

share