Pesachinformation år 5780 / 2020

Riktlinjer och guide för hushåll – Kosher för Pesach 5780/2020

Pesach i skuggan av Covid-19 blir mycket annorlunda än alla andra år. Malmö synagoga håller stängt för gudstjänst och vi kommer att fira Pesach med våra allra närmaste. För vissa av oss blir det två sederkvällar i ensamhet. Allt för att undvika att bli smittad.

Här följer förklaringar, riktlinjer och en genomgripande guide för hur gör ditt hushåll kosher för Pesach från Rabbi Moshe David HaCohen.Vad är Chametz? Vad innebär det att mat är kosher för Pesach? Vad innehär det att vi städar bostaden för Pesach? Vad innebär det att leta efter Chametz i bostaden. Hur säljer vi Chametz? Att bränna Chametz, vad är det?

Vad innebär att kashra hushållet och alla dess utensillier för Pesach? Och hur gör vi det i praktiken?
_______________________________________________________________________________________________

Kosherlista Pesach 5780 / 2020

Lista över mat- och dryck som är kosher för Pesach. Listan kan komma att uppdateras med fler produkter. Senaste uppdatering: 31/3 2020.

_________________________________________________________________________________________________

Checklista för Sederkvällarna och Jom Tov

Vad behöver du på seder bordet? Och vad ska du köpa in för både sederkvällen och resten av Pesachhelgen. Se den bifogade checklistan här.
__________________________________________________________________________________________________

Luach – tider för Pesach 5780 / 2020

Håll koll på tiderna för allt som ska hända på Pesach! Se här intill.