Manifestation till minne av Kristallnatten den 8 november i Lund

Manifestation till minne av Kristallnatten den 8 november i Lund

Judiska hem brann 1938. Varför brinner det 2018?

Den 8 november håller  medlemmar i Judiska församlingen i Malmö och Judiska Centret i Lund, JCL, en  Manifestation till minne av Kristallnatten 80 år i Lund. Vi börjar med en kippavandring kl. 18.00 med utgångspunkt från stadsdelen Nöden (Prennegatan i korsningen Helgeandsgatan).

Mötet börjar sedan kl. 18.45 på Domkyrkoplatsen. Vi räknar med att vara klara kl. 20.00.

Talare:
Jeremiah Stefan Richter, ordförande JCL, moderator
Fredrik Sieradzki, Judiska informationscentret, Malmö
Eva Lecerof, Lund, vittne, Kristallnatten i Tyskland
Lukas Häusler, barnbarn till flykting från Nazityskland, Lund
Philip Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande, Lund (L)
Romdhane Boussaidi, islamiska förbundet i Malmö
Martin Lind, Biskop emeritus, Svenska Kyrkan
Bo Sandahl, domprost, Lund, President i The International Council of Christians and Jews
Harry Lecerof, läser Kaddish
Gemensam sång: Oseh shalom

Läs gärna denna debattartikel inför kristallnatten i Sydsvenskan, skriven av Fredrik Sieradzki, Judiska informationscentret, Malmö,  rabbin Moshe-David HaCohen, Malmö, och Jeremiah Stefan Richter, ordförande JCL.

share