Malmökonferens om judisk-muslimsk dialog och aktivism

Malmökonferens om judisk-muslimsk dialog och aktivism

I slutet av april bjöd Open Skånes projektledare Rebecca Lillian in till en internationell konferens om hållbara judiskt-muslimska partnerskap för att motverka antisemitism och hat mot muslimer. Ett antal intressanta gäster – både muslimer och judar – berättade om sina konkreta erfarenheter av dialogarbete.

Imam Jihad Turk (t h), som gästade konferensen berättade entusiastiskt om sitt arbete i Los Angeles med att bygga broar och förståelse inte minst mellan palestinier och judar. Han har grundat och leder en unik amerikansk imamutbildning på universitetsnivå, Claremont islamic Graduate School, med dialogarbete och brobyggande som en integrerad del av utbildningen. Imam Turk är dessutom involverad i flera projekt och organisationer inriktade på interreligiöst arbete. Bland annat driver han New Ground, ett muslimskt-judiskt utbildningsprogram som ger unga muslimer och judar i Los Angeles verktyg och förståelse för att bedriva meningsfullt dialogarbete. (mjnewground.org).

Modell för Sverige
Jihad, som är född 1966, hade en ganska vanlig amerikansk och relativt sekulär uppväxt i Phoenix, Arizona, där han ägnade sig mycket åt idrott. Hans pappa var muslimsk palestinier och mamman kristen. Den sportintresserade ynglingen började sedermera upptäcka sitt muslimska arv. Genom att studera religion på universitet insåg han också vilken roll som både judendomen och kristendomen spelar för islam. Efter den 11 september intensifierade Jihad Turk sitt arbete med att motverka islamisk fundamentalism och bygga broar med inte minst judiska grupper och församlingar.
“New Ground verkar som en intressant modell att ta efter här i Skåne”, säger Rebecca Lillian, när vi träffas i en paus.

Möten, möten, möten
En annan intressant föreläsare var fransyskan Samia Hathroubi (t h). Samia, som är född och uppvuxen utanför Lyon i  en tunisisk, muslimsk invandrarfamilj, har arbetat det senaste årtiondet med olika ideella organisationer både i Frankrike, Tyskland och USA som verkar för förståelse mellan folkgrupper. Hon har bland annat organiserat möten mellan rabbiner och imamer samt muslimska och judiska ungdomar. Samia berättade om framväxten av den öppna antisemitismen i dagens Frankrike. Hon pekade på hur den franska statens politik gentemot muslimer respektive judar i Nordafrika skapade en misstro mot judar bland deras muslimska grannar. Muslimerna i det koloniserade Nordafrika fick avsäga sig islam för att bli franska medborgare. Inga liknande krav på att avstå från judendomen riktades mot de nordafrikanska judarna som ville bli franska medborgare.
”En sak känner både muslimer och judar i Frankrike idag, den franska modellen fungerar inte”, säger Samia Hathroubi. Hennes lösning är att skapa så mycket möten som möjligt mellan muslimer och judar.

Hand-i-hand mot hat
Olika lokala och nationella projekt presenterades vid ett antal master classes, bland annat Rabbin Moshe-Davids och imam Salahuddin Barakats (t h) judisk-muslimska partnerskapsprojekt Amanah, i Malmö.
Rabbinen Nancy Fuchs Kreimer från Philadelphia pratade bland annat om aktivism mot islamofobisk retorik hand-i-hand med muslimska organisationer som också hjälpt till med restaureringsarbetet av judiska gravplatser som utsatts för skadegörelse. Allt som allt var detta en oerhört intressant och inspirerande konferens. Med konferensen avslutar också Open Skåne sitt program Judiskt-Muslimskt partnerskap. Detta kommer nu att drivas i andra former. Bland annat genom föreningen Amanah.

Fredrik Sieradzki

Foto: Fredrik Sieradzki

share