Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga

Judiska Församlingen har byggt upp ett nytt unik Judiskt kunskapscenter. Syftet är utveckla och förbättra studiebesöken i Malmö synagoga och på ett bättre och mer fylligt sätt synliggöra det judiska och motverka antisemitism. Redan idag besöker mellan 5 000 och 6 000 skolelever och andra grupper synagogan. Besöken utgör ett gyllene tillfälle att skapa förståelse och insikt om den judisk historia, kultur och religion.

Det nya kunskapscentret som invigs i höst är ett resultat av samverkansöverenskommelsen mellan Judiska Församlingen och Malmö stad.
Huvudmålgrupper är grundskole- och gymnasieelever, men även universitetsstuderande, föreningar, arbetsplatser, vanliga Malmöbor och turistgrupper kommer att kunna boka besök.

Utställningen har integrerats i synagogans olika rum och omfattar judiska traditioner, identitet, församlingens historia, litteratur, kultur, språk (jiddisch och hebreiska), synagogan och dess arkitektur och funktion, Förintelsen och antisemitism. Här finns något för alla sinnen. Besökaren kan titta på föremål, bilder, pekskärmar och böcker, lukta och smaka på mat och dryck, känna på, prova på och lyssna. Tänkande kring kunskapscentret bygger på en förstudie som genomfördes 2018/2019 av en projektgrupp inom JFM.

Projektet har letts av en styrgrupp under ledning av Susanna Pergament som består av utvalda församlingsmedlemmar, varav en ledamot till församlingsstyrelsen. Styrgruppen har i sin tur rapporterat till församlingsstyrelsen.

Det operativa arbetet med att bygga upp centret har letts av av en projektgrupp bestående av en projektledare (på konsultbasis) Mats Karlsson Viebke och utställningsproducent Sofie Bergkvist (t h) samt Fredrik Sieradzki (nedan t h).

Fredrik Sieradzki är också verksamhetsansvarig för Judiskt kunskapscenter.  Han kommer att leda en grupp med guider som rekryterats från församlingens medlemmar, mestadels unga människor. De utbildas under hösten 2021.

Förutom att ta fram en guideutbildning har projektgruppen har också sedan i våras arbetat med att ta fram pedagogiska program som besökare kan välja mellan.
Arbetet har drivits av Sofie Bergkvist tillsammans med projektgruppen. Detta har finansierats av Malmö stad, region Skåne och Kulturrådet. Projektgruppen samarbetar med Forum för levande historia, Svenska Kommittén mot Antisemitism, Malmö universitet och enheten Pedagogisk inspiration i Malmö stad.

Besökaren kommer att kunna välja mellan följande tre program:

 • Traditioner och identitet – 90 minuter (huvudmålgrupp: mellanstadiet)
  Vi pratar om judiska traditioner och seder kopplade till årets olika helger och diskuterar betydelsen av högtider, identitet, mänskliga rättigheter och vikten att få vara den man är.
 • Förintelsen och antisemitism – 90 minuter (Huvudmålgrupp: högstadiet och gymnasiet)
  Här får eleverna möta människor som drabbats av antisemitism i historien och idag, liksom några av de församlingsmedlemmar som överlevde Förintelsen. I workshopform diskuterar vi händelser och personers upplevelser med fokus på att förstå, känna igen och agera mot antisemitism.
 • Allmän visning – 60 minuter (Huvudmålgrupp: högstadiet och gymnasiet och övriga grupper)
  Visning av hela utställningen och besök i synagogans olika rum. Här får besökaren höra om judiskt liv, kultur och historia i en autentisk miljö och med nedslag i utställningens olika teman och delar.

Innehållet kretsar kring ett antal temastationer i synagogan:

 • Traditioner, seder och högtider: Här ska berättas om judendomens olika traditioner, årets högtider och helgdagar, med föremål, bilder liksom lukt- och smakprov till besökare. Denna sektion integreras i foajén.
 • Församlingens historia handlar om hur den judiska församlingen har vuxit fram, från de första judiska malmöborna till dagens församling. Här berättas om olika personer som varit med i församlingen, både sådana som synts och sådana som kanske levt mer i skymundan. Sektionen har integrerats i den vänstra kvinnoläktaren.
 • Studier, böcker och språk & kultur är ett tema som kommer få en plats i det nuvarande biblioteket på andra våningen. Det handlar om judiska traditioner av studier och lärande. Besökaren kommer att kunna se unika böcker och om historian kring dessa böcker. Och låta besökare höra och se jiddisch och hebreiska. Dessutom kan besökare lyssna på talad jiddisch, musik på jiddisch och hebreiska, både liturgiska sånger och sekulär musik. Projektgruppen har fått hjälp av Stadsarkivet att bevara böckerna som visas i det nyrenoverade biblioteket, som finn i anslutning till den vänstra kvinnoläktaren.
 • Synagogan och arkitekturen berättar om synagogan som byggnad, både utifrån rummet som gudstjänstlokal och samlingsplats, och utifrån arkitekturen och byggnadens historia. Denna station finns på den bakre kvinnoläktaren, med en bra utsikt över hela gudstjänstrummet.
 • Förintelsen och antisemitism får en given plats i utbildningscentret. Vi arbetar för en upplevelse som ger underlag för vidare diskussioner och lärande i skolklasser kring detta tema. Denna station finns på den högre kvinnoläktaren.
 • Gudstjänst och bön får sin naturliga berättelse i själva gudstjänstrummet, nedanför platsen där kantorn leder gudstjänsten. Där kommer vi också berätta om judiska traditionerna från vaggan till graven.