Judiska Församlingen åtgärdar orsaker till säljstopp av kosherprodukter

Judiska Församlingen åtgärdar orsaker till säljstopp av kosherprodukter

Vi arbetar för fullt med att komma rätta till med de anmärkningar om administrativa fel och bristande produktmärkning som vi fått från miljöförvaltningen och som föranlett säljstoppet på ICA Kvantum Malmborgs i Limhamn.
Registrering av ny styrelse för bolaget Kosher Delikatesser i Malmö AB är inskickad till bolagsverket. I vecka 41 sker en inventering av partiet med kosherprodukter som finns på ICA Kvantum Malmborgs lager. Ambitionen är att då även rätta till märkningsfelen. Vi återkommer med mer information därefter. Just nu är det svårt att avgöra exakt när och i vilken form som vi åter kommer att kunna erbjuda ett kosherutbud. Men vi lovar er att vi jobbar för fullt för att lösa detta så skyndsamt som det är möjligt.
Under tiden hänvisar vi till våra medlemmar och andra som vill ha kosherprodukter antingen till kosheraffären Gils Deli, Lyngbyvej 87 Köpenhamn, +45 41 41 06 31, öppet tisdag-onsdag 10-17.30, torsdag 10-19.30 och fredag 8-13, eller till nätbaserade kosheraffärer som exempelvis Kosher4u.

Ledningen JFM

share

Recommended Posts