Förskolan Chinuch utvecklas positivt mitt i förskolekrisens Malmö

Förskolan Chinuch utvecklas positivt mitt i förskolekrisens Malmö

Trots förskollärarbrist i Malmö är Chinuch en attraktiv förskola bland både förskollärare och föräldrar. Chinuch upplevs som en trygg förskola med en tydlig profil av judiska traditioner och kultur, helt inom skollagens råmärken.

När Chinuch sökte förskollärare för ett par månader sedan var intresset stort bland förskollärare. Detta trots att det råder brist på legitimerade förskollärare på Malmös kommunala förskolor.
“Det var många förskollärare som sökte den tjänst som vi tillsatte tidigare i våras. Vi upplever att många förskollärare söker sig bort från kommunala förskolor, som dras med problem med bland annat stora barngrupper och brist på utbildad personal”, säger förskolechefen Sarah Hellström (t h).

Chinuch, som är en självständig organisation, står under kommunal tillsyn och klarar sig helt på kommunala medel. Vid en inspektion nyligen var kommunens representant imponerad av hur trygga barnen kände sig.
“Vi fick höra att det kändes som att barnen ’ägde’ sin förskola och att de bemöttes av alla pedagoger på ett fint sätt, säger Sarah. Chinuch har idag 34 barn och 15 barn stå i kö, barnen är uppdelade i två avdelningar: Rimon och Äpplet. Förskolan har idag två förskollärare och en tredje är på väg in. Organisationen är tillräckligt liten för att alla pedagoger ska känna alla barn.

“Vi kan dessutom erbjuda god och vällagad mat som görs av kökspersonalen med kocken Anna i spetsen. Maten är lagad med hjärta och med ett stort engagemang för våra avdelningar. Anna kommer ofta upp och berättar om maten för barnen”, berättar Sarah.

Vid inspektionen undersökte kommunens representant även om förskolan håller sig till skollagen och läroplanen vad gäller innehållet i undervisning och aktiviteter. “Chinuch har en judisk profil, det innebär att vi har judiska kulturella inslag som ska vara helt frivilliga för barnen och deras föräldrar. Önskar föräldrarna ett alternativ så måste vi kunna erbjuda det. Det får enligt lagen inte förekomma någon religionsundervisning på förskolan, utan snarare handlar det om att bekanta barnen vid kulturella och traditionella inslag. Våra barn ska få en känsla för Pesach, inte bli undervisade om alla regler kring Pesach”.
I samband med inspektionen intervjuades dessutom två föräldrar om hur detta fungerar och svaren tillfredsställde kommunens representant.

Sarah står i kontakt med sina kollegor, förskolecheferna på Hillelgården i Stockholm och den judiska förskolan i Göteborg:
“Vi har alla samma situation och diskuterar läroplan och mål och hur vi ska kunna motivera vissa inslag utifrån skollagen, såsom exempelvis brachot och benshen i slutet på måltider. Det gäller att inte tumma på skollagens krav. Det har gått bra hittills. Just nu jobbar Chinuch med att åtgärda de påpekanden man fick vid inspektionen.
“Det är bara bra, vi både vill och kan hela tiden bli bättre”, säger Sarah.

Fredrik Sieradzki
Foto: Fredrik S, Chinuch

share