Skilsmässa

En judisk skilsmässa utförs av en skilsmässodomare (rabbin), en Bet Din (religiös grupp av tre personer), två vittnen och en sofer, en skriftlärd med speciell utbildning för att skriva olika judiska dokument som exempelvis torarullar, giftermålskontrakt och just skilsmässokontrakt (get).

Skilsmässa är den sista utvägen men rabbinerna i Talmud insåg att det finns äktenskap som inte fungerar och där det är bättre för dem involverade parterna att går separata vägar. Men det var inte någonting som man tog lätt. Det står i Talmud i Rabbi Elazars namn att t o m altaret i Templet gråter tårar.
Enligt judisk lag (halacha) är det mannen som initierar skilsmässan och det är mannen som måste utfärda och överlämna ett skrivet skilsmässodokument, en s.k. gett. Men det finns en rad stipulationer där mannens rätt att ta ut skilsmässan limiteras kraftigt och det finns också några omständigheter där kvinnan kan vända sig till en rabbinsk domstol för att kräva hjälp att tvinga mannen att gå med på en skilsmässa.
Det är alltså inte jämställd och så länge en judisk skilsmässa inte har gjorts så kan t ex parterna inte gifta om sig. Ibland händer det att män vägrar att gå med på en skilsmässa, vilket i praktiken betyder att kvinnan förbli juridiskt (enligt judisk lag) gift och kan inte gifta om sig. Denna status kallas för ”agunot” – ”fastkedjade kvinnor” – dessa kvinnor är låsta ”kedjade” i sitt gamla äktenskap så länge mannen inte går med på att ge en gett till henne.
Rabbinerna har länge letat efter olika möjligheter att förhindra detta. Ett sätt är att redan när äktenskapet ingås lägga till en klausul i äktenskapskontraktet (ketuba) eller genom att upprätta ett separat dokument, där båda parter åtar sig att gå med på en

En film om skilsmässa hittar du här

share