Kosher mat & judisk diethållning

Dietlagarna bygger på detaljerade instruktioner från Moseböckerna i Gamla testamentet, samt från uttolkningar i Talmud och tusenåriga traditioner.

Vad kan ätas?
Endast djur som har både helkluvna klövar och som idisslar är tillåtna. Alla andra djur är förbjudna.
Djur som bara har helkluvna klövar eller som bara är idisslare är förbjudna.
Bland fåglarna är hönsfåglar, ankor, kalkoner, gäss och duvor tillåtna. Fiskarna ska ha fenor och fjäll, alltså bortfaller skaldjur, bläckfisk, ål.
Alla ätliga växter är tillåtna. Ägg – och mjölkprodukter är tillåtna.

Hur ska djur slaktas?
Även om det är tillåtet att äta dessa ovannämnda djur, måste de slaktas och förberedas på ett visst sätt. Den judiske slaktaren är en högt utbildad person med djupa kunskaper i djurens anatomi, i judendom och i “kemi”. Förfarandet är mycket komplicerat men i princip gäller följande:

* Inga självdöda djur
* Djuret ska vara friskt, undersökt av den judiske slaktaren.
* Döden ska ske omedelbart och djurkroppen ska omedelbart tappas på blod. Med en skarp kniv görs ett snitt i halspulsådern.
* Kadavret och det urtagna köttet kontrolleras noga: Inga tecken på sjukdomar eller andra skador får förekomma.
Kosherslakt är under utredning i Sverige.

Det judiska köket
Ur köttet måste blodet “dras”, i möjligaste mån. Således saltas ofta kött.
Alla matvaror och drycker kan delas in i tre grupper:
1. Kött
2. Mjölkvaror
3. Neutrala, benämns “parve”
Det neutrala, parve, kan ätas när som helst, med alla typer av bestick, porslin och köksredskap.
Huvudregeln för kött- och mjölkvaror är att de aldrig ska “mötas”. Ett judiskt kök har därför
* Varsin uppsättning porslin för kött respektive mjölk
* Varsin uppsättning bestick
* Varsin uppsättning köksredskap

share