BRANDBOMBER SLÄNGDA MOT KAPELLET PÅ GAMLA JUDISKA BEGRAVNINGSPLATSEN I MALMÖ

BRANDBOMBER SLÄNGDA MOT KAPELLET PÅ GAMLA JUDISKA BEGRAVNINGSPLATSEN I MALMÖ

I morse blev Judiska Församlingen Malmö uppmärksammad på att två brandbomber slängts mot kapellet på Judiska begravningsplatsen på Föreningsgatan.

Polis har varit på plats och undersökt platsen samt omhändertagit bevismaterial. Inga yttre skador har skett på byggnaden.

”Vi ser ytterst allvarligt på detta och har polisanmält händelsen. Vi vill med skärpa framhålla att vi aldrig kan acceptera att utsättas för hot och attacker varken mot judar eller våra  byggnader och begravningsplatser”, säger Freddy Gellberg, ordförande i Judiska Församlingen Malmö.

Judiska församlingen följer utvecklingen i nära samarbetet med Malmö kommun och Polisen och gör löpande utvärderingar av situationen.

För kontakter:

Freddy Gellberg, ordförande mobil: 073 654 61 16, e-post: freddy@jarrock.se
Fredrik Sieradzki, informationsansvarig mobil: 070 768 40 46, e-post: informationscentret@jfm.se

www.jfm.se

JUDISKA FÖRSAMLINGEN MALMÖ

share