Beit Midrash-Madrasa om kashrut/halal uppskjutet p g a sjukdom

Amanahs kommande Beit Midrash-Madrasa event om kashrut/halal skjuts upp till efter jul och nyår på grund av sjukdom. Vi ber att få återkomma om en ny tidpunkt för eventet.

Rabbin Moshe-David HaCohen
Amanah

share