Befrielsens och vårens högtid är här

Befrielsens och vårens högtid är här

På kvällen den 10 april börjar Pesach, befrielsens högtid som varar i åtta dagar. Judar över hela världen samlas  på kvällen till en Sedermåltid, runt ett bord fyllt med det osyrade Matza-brödet, de bittra örterna, äggen, vinet och allt annat på sederfatet (t h) och bordet som symboliserar uttåget ur Egypten. Seder, som betyder ordning, följer av att hela kvällen följer en ordning, där vi läser ur haggadan, som innehåller berättelsen om hur israels folk hamnade i Egypten, förslavades, led och hur G-d hörde folkets rop på hjälp, sände de tio plågorna och hur Moses ledde uttåget ur Egypten.

Allt som  görs runt bordet, berättelserna, rätterna och de obligatoriska fyra frågorna, sångerna och de fyra bägarna vin med mera, ska leda till att vi ställer ännu mer frågor och att vi berättar ännu mer. Pesachs essens är hågkomst, befrielse och den judiska folkets födelse. Det var ett folk som lämnade Egyptens land för att efter 49 dagar motta Toran vid Sinai berg, och som efter 40 år vandrade in i det förlovade landet.

Två sederkvällar
Judiska församlingens medlemmar följer, liksom alla judar i diasporan (utanför Israels land), påbudet att fira två sederkvällar. Judar i Israel behöver bara fira en sederkväll och helgen varar följaktligen bara sju dagar i Israel. Seden med en extra dag uppkom när judarna spreds ut i exil utanför Israels land efter templets förstörelse år 70. Det uppstod en tveksamhet bland judarna i förskingringen om när helgen exakt skulle infalla och därför påbjöds en extra sederkväll för säkerhets för judarna i diasporan.
Den andra sederkvällen brukar en del fira hos goda vänner eller tillsammans med den lokala rabbinen. Judiska Församlingen i Malmös nye ortodoxe rabbbin Moshe David HaCohen kommer att hålla en andra sederkväll för församlingsmedlemmar och inbjudna. Även Egalitära Synagogan i Malmö kommer att fira den andra sederkvällen i samvaro.

FS
foton: Alex Ringer

share