Förskolan Chinuch

En förskola med judisk profil

Chinuch är en fristående förskola  som idag består av två avdelningar: den  judiska avdelningen där det pedagogiska arbetet följer det judiska året  och den allmänna avdelningen som arbetar  utifrån en projekterande och utforskande pedagogik. Avdelningarna samarbetar genom pedagogiska åldersindelade tvärgrupper där barn och vuxna möts för att tillsammans arbeta efter förskolans läroplan- Lpfö 98.

Chinuch har idag cirka 32 barn. Antalet fördelas något så när jämnt mellan den judiska avdelningen Rimon, som har barn i åldrarna 1-5 år och den allmänna avdelningen Äpplet som har barn i åldrarna 1-3 år.

På förskolan arbetar åtta pedagoger, med en kokerska och en lokalvårdare. Tillsammans bygger vi en trygg och lärande miljö för barnen som präglas av demokrati och respekt för alla.

Förskolan har funnits i över 50 år och kombinerar inarbetade traditioner och rutiner med modern pedagogik. När man besöker förskolan får man en känsla av en genuin och trygg blandning av gammalt och nytt.

Förskolans vision:

  • En judisk förskola som välkomnar alla.
  • En förskola som följer judiska traditioner och som bevarar den judiska kulturen och stärker den judiska identiteten.
  • En förskola som sätter barnets nyfikenhet och önskan om att lära i fokus.
  • En förskola där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen och förmågor.
  • En förskola som har till uppgift att stärka varje barns identitet och tro på sig själv.
  • En förskola där vuxna och barn tillsammans arbetar utifrån demokratiska värdegrunder.
  • En förskola som aktivt jobbar med att stödja barnen i deras empatiska utveckling.
  • En förskola där varje barn blir bemött utifrån sin egen personlighet.
Kontakt

Förskolechef Sarah Hellström Nilsson           040-23 38 84

sarah.hellstrom@chinuch.se