Förskolan Chinuch

En förskola med judisk profil

Chinuch är en fristående förskola med judisk inriktning. Förskolan ligger i centrala Malmö, i Judiska församlingens lokaler. Förskolan drivs som en ideell förening. Förskolan har funnits i över 50 år och kombinerar inarbetade traditioner och rutiner med modern pedagogik. När man besöker förskolan får man en känsla av något mycket genuint och tryggt i en blandning där det gamla möter det nya.

Fakta om Chinuch
Chinuch är en liten förskola med en stor gemenskap. Vår förskola har en judisk profil, vilket innebär att vi kopplar det judiska året till vår läroplan, Lpfö98 rev 2018. På Chinuch har vi två avdelningar – Rimon och Äpplet – och på båda arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia pedagogiskt och inspirerat arbetssätt.

Chinuch har idag 34 barn. Båda grupperna är åldersblandade från ålder 1-5. På förskolan arbetar vi i arbetslag om tre pedagoger tillsammans med en förskolechef en kock och en lokalvårdare. Maten är ett centralt inslag i vår verksamhet. Barn och vuxna får dagligen njuta av vällagad mat lagad från grunden samt hembakat bröd. Köket är ett koscher kök. Tillsammans bygger vi en trygg och lärande miljö för barnen som präglas av demokrati och respekt för alla.

Förskolans vision
• En judisk förskola som välkomnar alla
• En förskola som bär judiska traditioner och som bevarar den judiska kulturen och stärker den judiska identiteten
• En förskola som jobbar med barnets nyfikenhet och önskan om att lära i fokus
• En förskola där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen och förmågor
• En förskola som har till uppgift att stärka varje barns identitet och tro på sig själv
• En förskola där vuxna och barn tillsammans arbetar utifrån demokratiska värderingar
• En förskola som aktivt jobbar med att stötta barnen i deras empatiska utveckling
• En förskola som där varje barn blir bemött utifrån sin egen person

.

Kontakt

Förskolechef Sarah Hellström Nilsson            0721-517804

sarah.hellstrom@chinuch.se