Egalitära synagogan i Malmö

Egalitära synagogan i Malmö (ESM) bildades den 14 juni 2011 som synagoga inom Judiska församlingen i Malmö.

Bildandet av ESM hade föregåtts av  en mycket uppskattad försöksverksamhet under cirka ett och ett halvt år. Denna leddes av en frivillig, entusiastisk arbetsgrupp och som nu fortsätter sitt arbete i styrelseform.
Omkring 140 av församlingens medlemmar är också medlemmar i Egalitära synagogan och vi välkomnar fler. Verksamheten består av gudstjänster på shabbat och Jom tov (helgdagar) samt olika typer av bildningsverksamhet för alla åldrar. Vi erbjuder även Bar-och Bat mitzva-undervisning.

Man betalar ingen extra avgift för med medlemskapet i Egalitära synagogan och man kan samtidigt vara medlem i Malmös båda synagogor. All verksamhet sker med egalitära förtecken.

Planerade gudstjänster och andra program

Egalitära synagogan erbjuder minst ett gudstjänsttillfälle per månad förutom annan verksamhet.

Alla medlemmar hälsas välkomna. Föranmälan till samtliga aktiviteter är obligatorisk.

Aliyot

Vid våra shabbatgudstjänster välkomnar vi såväl kvinnor som män att motta aliyot (att gå fram till torahn och läsa välsignelse).

Egalitära Synagogan tar tacksamt emot gåvor till gagn för synagogan och dess medlemmar. Var god kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Kiddush

Det finns många glada händelser i livet som bör uppmärksammas. Ett sätt att göra det på är att bjuda på kiddush (välsigna vin).

Medlemmar som önskar bjuda på kiddush kan kontakta ordföranden eller vice ordföranden för ESM. Kiddush kan också anordnas av den ansvariga för JFM:s kök eller församlingens kiddushgrupp.

Se medlemsansökan till JFM och synagoga nedan.


Synagogans styrelse

Ordförande:
Sonja Gelvan
Tel: 0709-46 60 41
sonjagelvan@hotmail.com

Vice ordförande:
Robin Kahn
Tel: 0704-97 80 35
robin.kahn@med.lu.se

Kassör:
Kerstin Flamholc

Övriga styrelsemedlemmar:

Lena Rubinstein-Reich
Roland Heller
Alice Humble
Tobias Klebe