Kort historik

• 1870 avskaffades den lag som förbjöd judar att bosätta sig utanför de fyra städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona. Judar tilläts officiellt att bosätta sig var de ville i Sverige.

• År 1870 fanns det 251 judar bosatta i Malmöhus regionen varav 209 i Malmö stad. Församlingen grundades den 2:a december 1871.

• 1872 grundades den första judiska institutionen i Malmö – en judisk begravningsplats. Till att börja med hyrdes olika lokaler som fungerade som synagoga. Styrelsen började fungera 1873 och det första man gjorde var att ta kontakt med ledarna för den Mosaiska Församlingen i Köpenhamn, med en begärans om hjälp att organisera ett judiskt församlingsliv. Nästa judiska institution blev religionsskolan. Man anställde en judisk lärare och år 1900 den första rabbinen – dr Josef Wohlstein.

•Malmö synagoga byggdes 1903. Gudstjänstordningen blev ortodox och har förblivit så sedan starten.

•Majoriteten av församlingens tidigaste medlemmar härstammade från Tyskland. Mot slutet av 1800-talet och under de första årtiondena under 1900-talet anlände ett stort antal judiska invandrade från Polen, Ryssland, Ukraina, och de baltiska staterna. Många av dess slog sig ner i Lund där de skapade en del församling och en egen synagoga. En annan judisk dotterförsamling är Judiska Samfundet i Helsingborg. I anslutning till den vackert belägna synagogan finns där också lokaler för undervisning och sociala aktiviteter.

• En viktig milstolpe i församlingens historia var andra världskriget. Stora skaror danska judar lyckades fly till Sverige och de mottogs väl i Malmö.

• Genom Folke Bernadottes aktioner kunde tusentals överlevande från nazisternas koncentrationsläger räddas. Ett antal av dessa avled strax efter sin ankomst till Sverige. En avdelning finns på begravningsplatsen med s.k. flyktinggravar. Överlevande från andra världskriget och deras familjer står för en stor del av församlingens medlemmar.

• 1962 byggdes ett judiskt center i närheten av synagogan. Här finns kontors och samlings lokaler. Daghem, religionsskola samt ett antal lägenheter.

• I slutet av 60 – talet skedde en ny stor emigration, då ca.2000 judar flydde undan en stark antisemitisk utveckling i Polen. Ett antal av dessa anslöt sig till församlingen.

• 1978 byggdes en ny begravningsplats, 1988 driver församlingen ett judiskt sommarläger i egna lokaler i Höllviken några mil söder om Malmö.

• För närvarande har församlingen ca 650 medlemmar. Församlingen har en öppen attityd mot samhället i övrigt. Varje vecka besöks synagogan av ett stort antal grupper för att informera sig om judendomen.


Du är alltid välkommen till oss och vill du veta mer om oss tag gärna kontakt med vårt kansli.